Tarieven

Correcte juridische bijstand vraagt een correcte vergoeding. Zowel voor de cliënt als voor de advocaat is heldere communicatie hieromtrent noodzakelijk.

Eerste consultatie

Voor een eerste consultatie van ongeveer 60 minuten, zonder opening van een dossier, wordt een forfait aangerekend van 100 EUR (incl. BTW). Tijdens deze consultatie ontvangt u op basis van de door u aangereikte informatie, de eerste inzichten en het vrijblijvend advies van Sabine Van Overmeire.

Dossieropening

Beslist u na onze eerste ontmoeting dat u verdere stappen wenst te ondernemen, dan wordt een dossier geopend waarbij u van het kantoor een samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst zal ontvangen met daarin:

  • de werkwijze van het kantoor;
  • het uurtarief op uw dossier van toepassing;
  • de administratieve kosten die het kantoor aanrekent;

Ieder dossier is een verhaal op zich inzake tijdsbesteding en kosten waardoor het niet mogelijk is om een raming van de erelonen en kosten te geven vóór de aanvang van een dossier.

Het kantoor verwerkt de dossiers in een daartoe gespecialiseerd softwaresysteem dat de tijdsbesteding en de kosten accuraat bijhoudt. Het standaarduurtarief kan verhoogd worden ingeval van hoogdringendheid en/of in functie van het uitzonderlijk belang van de zaak of in functie van specifieke omstandigheden, eigen aan de zaak of de cliënt.

Ereloon

Sinds 2014 zijn de ereloon – en kostenstaten van advocaten onderhevig aan een BTW-tarief van 21%.

Het ereloon wordt berekend aan een uurtarief.

Het uurtarief van Sabine Van Overmeire varieert tussen 125,00 EUR en 175,00 EUR (excl. BTW) afhankelijk van de hoedanigheid van de cliënt, de aard van de zaak, de hoogdringendheid of het soort prestaties.

Kosten

De kosten bestaan enerzijds uit administratieve kosten, zijnde kantoorkosten die doorgerekend worden via eenheidsprijzen en anderzijds uit sommen die voor u voorgeschoten worden door het kantoor zoals griffiekosten, deurwaarderkosten, kosten van neerlegging (DPA), …

 

Rechtstreeks advocaat Zuidrand